Verifierad trygghet

För dig som hantverkare

Du som är hantverkare kan nu enkelt visa upp vem du är. Din utbildning och yrkeskarriär åskådliggörs för både kunder och arbetsgivare. Var stolt över dig själv och ditt arbete, skaffa dig konkurrensfördel mot den som inte har rätt bakgrund. Beställ ditt Sequrid-kort!

Ansök om ditt SEQURID här

Ansökan

Verifiera din hantverkare

Som konsument behöver du inte längre släppa in okända hantverkare för att utföra de tjänster du beställt. Fråga efter hantverkarens Sequrid-kort och få enkelt fram information som gör dig trygg i din kontakt med hantverkare. Om 60 sekunder, när du sett vår film, så vet du hur det går till.

Sök på din hantverkares SEQURID

Sök här
Se hur det fungerar

Ansökan

Vill du ansöka om att få dina behörigheter verifierade?
Fyll i din e-postadress i rutan.

Vår verifieringsprocess

SEQURID:s system bygger på verifierad information om hantverkaren. Genom att följa upp och verifiera hantverkarens utbildningar, behörigheter och certifikat mot de krav som branschen själva ställer, kan du vid kontroll vara säker på att den hantverkare som är medlem hos SEQURID har rätt kvalifikationer.

Steg 1

Hantverkaren sänder in de handlingar som ligger till grund för medlemskap.

Steg 2

SEQURID:s handläggare granskar de insända dokumenten och kontaktar utfärdare för att säkerställa äktheten i varje enskilt dokument.

Steg 3

Om alla krav är uppfyllda, utfärdas ett SEQURID-kort där det klart framgår vem som är kortinnehavare och dennes yrkestitel.

Steg 4

Vid kontroll på vår hemsida fås detaljerad information om hantverkarens olika behörigheter och vad de ger för rättigheter och begränsningar.

Konsument

Som konsument har du nu möjligheten att enkelt och gratis kontrollera din hantverkares bakgrund. Hantverkare som är anslutna till SEQURID är verifierade och du som konsument kan känna dig trygg med att hantverkaren har den formella kompetens som branschen själv kräver. Allt du behöver göra är att be om hantverkarens SEQURID-kort och kontrollera hantverkaren på vår hemsida.

Vid kontroll finner du följande information om hantverkaren:
  • Identitet (namn och fotografi)
  • Kontaktuppgifter
  • Utbildning, behörigheter och certifikat
Glöm inte att be om hantverkarens SEQURID-kort!

Hantverkare

Som medlem hos SEQURID erbjuds du en unik möjlighet att kunna visa vem du är, din kompetens och yrkeserfarenhet samlas och görs lättåtkomlig. Genom att göra din bakgrund enkelt tillgänglig för dina kunder skapar du inte bara ett förtroende och en trygghet, du kan också vara stolt över att du bidrar till att öka branschens goda rykte.

Du erbjuds:
  • Ett samlat CV
  • Ökat förtroende
  • Ökad konkurrenskraft
I praktiken går det till så att du själv sänder oss de dokument du har för att bevisa din kompetens (t.ex. betyg, certifikat, behörighetsbevis). När SEQURID har verifierat äktheten i dina dokument, hos den som utfärdat dem, öppnar vi din egen SEQURID-sida där all information som finns om dig i SEQURID:s databas görs tillgänglig. Samtidigt utfärdar vi ett SEQURID-kort som innehåller informationen om din kompetens men också din unika SEQURID-kod som krävs för att nå din SEQURID-sida.

Dina kunder och/eller arbetsgivare kan nu, genom din unika SEQURID-kod, snabbt och enkelt kontrollera vem du är och vilken kompetens du har. Systemet är alltså inte öppet för sökning, det är bara den du själv har gett din unika SEQURID-kod som får tillgång till din SEQURID-sida.

Medlemskap

För att bli medlem i SEQURID måste du ansöka om medlemskap. När din ansökan beviljats gäller ditt medlemskap i 5 år. Medlemsavgiften används till att utveckla och underhålla SEQURID:s system, allt för att kunna erbjuda medlemmar en så bra tjänst som möjligt.

Vad kostar det?

För den som vid sin ansökan om medlemskap väljer att själv ladda upp sina dokument via vår uppladdningsfunktion kostar 5 års medlemskap 1.495:- (inkl. moms).

För detta får du:

  • En egen SEQURID-sida
  • Ett SEQURID-kort
I priset ingår en fri uppdatering av dina uppgifter under kortets 5-åriga giltighetstid (om du t.ex. skulle få ett nytt certifikat) . För ytterligare uppdateringar under denna period tar SEQURID en administrativ avgift om 195:- per uppdatering.

När ditt korts giltighetstid gått ut stängs din sida hos SEQURID ned och du måste ansöka om ett förnyat kort. Kom därför ihåg att ansöka om förnyat kort i god tid!

Öppningserbjudande!

T.o.m. 1 april 2018 kan du teckna medlemskap till det mycket förmånliga priset 950:- (inkl. moms).

Behöver du hjälp med att ladda upp dina dokument?

Om det är så att du inte kan, eller vill, ladda upp dina dokument själv så hjälper SEQURID gärna till med detta. För att täcka de merkostnader som uppstår tar SEQURID ut en administrativ avgift som läggs på priset.

Vill du ha hjälp med att ladda upp dina dokument kostar medlemskapet 1.995:- (inkl. moms).

Öppningserbjudande!

T.o.m. 1 april 2018 kan du teckna medlemskap och samtidigt få hjälp med uppladdning av dina dokument till det förmånliga priset 1.750:- (inkl. moms).

I priset ingår en fri uppdatering av dina uppgifter under kortets 5-åriga giltighetstid (om du t.ex. skulle få ett nytt certifikat) . För ytterligare uppdateringar under denna period tar SEQURID en administrativ avgift om 195:- per uppdatering.

När ditt korts giltighetstid gått ut stängs din sida hos SEQURID ned och du måste ansöka om ett förnyat kort. Kom därför ihåg att ansöka om förnyat kort i god tid!


Företag

Du som företagare vinner många fördelar genom SEQURID. Vid rekrytering av anställda och upphandling av underleverantörer behöver du inte längre begära in en massa handlingar om enskilda hantverkare, be istället om SEQURID-koden och gör en snabb kontroll via vår hemsida. Du kan vara säker på att de uppgifter du finner vid kontroll är kontrollerade och verifierade av SEQURID.

Genom att anlita hantverkare med SEQURID-kort kan du och dina kunder känna er trygga med att hantverkaren har den kompetens som branschen själv kräver. Du kan också vara stolt över att du bidrar till att öka branschens goda rykte.

Tjänsten är gratis!

Om SEQURID

SEQURID är ett nytänkande företag som tar sig an ett av samhällets stora problemområden. Genom att tänka stort och ta ett helhetsgrepp har vi infört ett system som gör det mycket enkelt för konsumenten att avgöra en hantverkares kompetensområde. Konsumenten erbjuds därigenom ökad möjlighet att göra ett bra val.

Vi på SEQURID är övertygade om att vårt system medför fördelar inte bara för konsumenten utan även för företag i sin rekryteringsprocess och inte minst för den enskilda hantverkaren som får ökad konkurrenskraft. Som en oberoende aktör samlar SEQURID alla hantverkare oavsett bransch i ett och samma system. Det resulterar i förenklad kontroll och ökad kvalité på hela hantverkarbranschen.
SEQURID tar ett helhetsgrepp

SEQURIDS ledning

SEQURID:s ledning har en samlad erfarenhet inom en mängd olika områden, t.ex. arbete inom olika myndigheter, byggföretag och hantverksyrken. Detta ger en bra grund för vårt arbete.

Saeed Mohebbi – styrelseordförande
0707-52 21 31
sm@sequrid.se

Niklas Edhamre – vd
0704-49 66 23
ne@sequrid.se

Kontakt

Presskontakt:
VD Niklas Edhamre – 0704-49 66 23

Övriga kontakter:
ne@sequrid.se
SEQURID
Herrebrogatan 48
603 80 Norrköping

Telefon: 0704-49 66 23

Kontaktformulär

FAQ

Konsument

Är hantverkarens kort avaktiverat beror det på att hantverkaren av någon anledning har plockats bort ur vårt system. Det kan t.ex. vara p.g.a. att hantverkaren själv har begärt det.

SEQURID verifierar alltså inte längre hantverkarens dokument.

Under rubriken "Verifiera din hantverkare" här på hemsidan finns en sökfunktion där du anger hantverkarens kortnummer.

Du kan också läsa av QR-koden på hantverkarens kort med din smartphone och bli direkt kopplad till hantverkarens profilsida.


Hantverkare

Ja, självklart kan man skicka in dokumenten via post mot en extra avgift. Glöm inte att de ska vara vidimerade av två personer, andra än du själv.

Ja, men för detta kräver SEQURID att hantverkaren är godkänd av den instans som utfärdar motsvarande svenskt certifikat eller behörighet.

T.ex. måste en utländsk elinstallatör först ha kontrollerats av Elsäkerhetsverket och fått en svensk behörighet som elinstallatör.

Vidimering innebär att två personer andra än du själv (du själv kan alltså inte vara en av dessa) intygar att kopian av din handling stämmer överens med originalet.

Du ber två personer skriva Vidimeras, följt av namnteckning, namnförtydligande och sitt telefonnummer på din kopia.


Orsaken till att hantverkaren måste betala en medlemsavgift är att SEQURID har kostnader för bl.a. personal, utveckling och underhåll av system. SEQURID:s system lyfter de hantverkare som går den rätta vägen och vi är fullt övertygade om att du, genom ditt medlemskap i SEQURID, kommer vinna många fördelar över den som väljer att stå utanför.

Det är bara den som väljer att stå utanför som förlorar på SEQURID:s koncept.


Företag

Vårt system riktar sig alltid mot den enskilde hantverkaren men det är fullt möjligt att för dig som företagare att betala dina anställdas ansökningar via en samlad faktura.

Skicka oss en intresseanmälan via kontakt@sequrid.se så kontaktar vi dig för mer information.


Information in English

Yes, it is possible for a foreign worker to become a member in SEQURID. However, your foreign certificate must first be endorsed by the authority responsible for issuing the corresponding Swedish certificate.

E.g. a person holding a foreign certificate as an electrical contractor must first contact the Swedish National Electrical Safety Board and receive the corresponding Swedish certificate.